Yli-Nikulan Puutarha Oy

Yli-Nikulan Puutarha Oy

Lähiruokaa Paattisten maaseudulta
- lähellä kaupunkia ja asiakkaita

Vesiviljelyssä kasteluveden ja ravinteiden kierrätys on 100%

Vesiviljelyssä kasteluveden ja ravinteiden kierrätys on 100% jolloin ravinnehuuhtoutumat ympäristöön on eliminoitu. Kasteluvesi käytetään uudelleen veden puhdistuksen ja mekaanisen suodatuksen jälkeen.

Puhtaat raaka-aineet ja menetelmät— Puhtaat, turvalliset ja tutkitut tuotteet

Viljelyssä käytetään ainoastaan puhdasta pohjavettä. Yrityksen lähiympäristön kuormitusta minimoidaan käyttämällä kasvihuoneiden lämmitykseen kotimaista kauran kuoresta jauhettua polttoainetta. Kuori on elintarviketeollisuuden sivutuotetta jota nykyaikaisessa polttolaitoksessa voidaan tehokkaasti ja puhtaasti hyödyntää. Raskasta öljyä käytetään ainoastaan varalämmönlähteenä, jonka tarve on vuosittain muutamasta tunnista muutamaan päivään. Vastuullisella ympäristöasioiden hallinnalla huolehdimme puhtaammasta luonnosta.

Kuormitusta vähentää osaltaan käytetyt viljelymenetelmät jotka perustuvat Kotimaiset Kasvikset ry:n laatutarha-ohjeistoon. Kasvihuoneen olosuhteet luodaan sellaisiksi että kasvitautien ja tuholaisten esiintyminen vaikeutuu. Ennaltaehkäisyllä ja riittävällä viljelyhygienialla on siten tärkeä osa puhdasta tuotetta sekä tuotantoa.